Минеральные воды
Джермука
 

 
Հանդիպում «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հկ-ի հետ:
  Խոշորացված Ջերմուկ համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղերում, սոցիալ-տնտեսական ոլորտի /մասնավորապես գյուղատնտեսության և անասնապահության/ զարգացման նպատակով, «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ, Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում  կազմակերպվել էր հանդիպում քննարկում՝ Ջերմուկ համայնքի վարչական ներկայացուցիչների և ավագանու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Նշված հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է մի շարք ծրագրեր ՀՀ մարզերում: Մեր մարզում իրականացվող ծրագրի նպատակն է նպաստել տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանն ու անասնապահության ոլորտում ներգրավված կին և տղամարդ ֆերմերների եկամուտների աճին : Ծրագիրն ընդգրկում է Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի 100 գյուղական համայնքներ և ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության ‹ՇԶՀԳ› կողմից:
 
2017-02-02 09:44:26
 
У нас организуется Ваш
высококачественный
комфортабельный и
запоминающийся отдых
 
Всего 10 минут - и Вы
непременно решите
приехать в Джермук,
город, который
прекрасен в любое
время года
 
Начиная с 2006 года
в Джермуке проводятся
международные
юношеские турниры
 
Новости
Награды
Kонтакты
www.megastock.ru