Минеральные воды
Джермука
 

 
Հանդիպում-քննարկում Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում ՝ զարգացման ռազմավարությունների մշակման ծրագրի շրջանակներում.

Հանդիպում-քննարկում Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում ՝ /զարգացման ռազմավարությունների մշակման ծրագրի շրջանակներում/ Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն ընկերության /ԳՄՀԸ/ ներկայացուցիչների, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանի և Ջերմուկ համայնքի ավգանու անդամների մասնակցությամբ: Ռազմավարական զարգացման ծրագրի վերաբերյալ քննարկմանը զուգահեռ քննարկվեց նաև համայնքների խոշորացումից հետո տեղի ունեցող փոփոխությունների վերլուծությունը՝ վարչական ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

2017-02-02 09:52:01
 
У нас организуется Ваш
высококачественный
комфортабельный и
запоминающийся отдых
 
Всего 10 минут - и Вы
непременно решите
приехать в Джермук,
город, который
прекрасен в любое
время года
 
Начиная с 2006 года
в Джермуке проводятся
международные
юношеские турниры
 
Новости
Награды
Kонтакты
www.megastock.ru