Минеральные воды
Джермука
 

 
Հանդիպում՝ "Ջերմուկ խոշորացված համայնքի կոմունալ սպասարկման ոլորտի տեխնիկական վերազինում և գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն" ծրագրի շրջանակներում:

2017թ. հոկտեմբերի 11-ին Ջերմուկի քաղաքապետարանում  տեղի ունեցավ հանդիպում՝ "Ջերմուկ խոշորացված համայնքի կոմունալ սպասարկման ոլորտի տեխնիկական վերազինում և գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն" ծրագրի շրջանակներում: 
 Ծրագրի բաղադրիչները՝  1. Ջերմուկ խոշորացված համայնքի աղբահանության, սանիտարական մաքրման և կոմունալ ծառայությունների բարելավում տեխնիկական վերազինման ճանապարհով
2. Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման որակի բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտային կապի ապահովում
3. Համայնքում այգեգործության զարգացման խթանում
Մանրամասն ներկայացվեց Ջերմուկ խոշորացված համայնքի “կոմունալ սպասարկման ոլորտի տեխնիկական վերազինում և գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցություն”
ծրագրի առաջարկը` ՍՆՏԶ Ծրագրին մասնակցելու համար, և դրա նախապատրաստմանը ուղղված Նախաձեռնող խմբի կողմից կատարված աշխատանքը: Մասնավորապես, ներկայացվեցին մասնակից համայնքներում անցկացված քննարկումները` ուղղված ծրագրի ընտրությանը, և ծրագրով նախատեսված համայնքային ներդրմանը:

Հանդիպմանը մասնակցում էին համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, վարչական ղեկավարներ, համայնքի  ենթակառուցվածքների ներկայացուցիչներ և բնակիչներ:  http://10.0.0.210/Pages/Home/newsdetails.aspx?nID=1036#.Wfxj_1u0OUk

2017-11-03 09:43:39
 
У нас организуется Ваш
высококачественный
комфортабельный и
запоминающийся отдых
 
Всего 10 минут - и Вы
непременно решите
приехать в Джермук,
город, который
прекрасен в любое
время года
 
Начиная с 2006 года
в Джермуке проводятся
международные
юношеские турниры
 
Новости
Награды
Kонтакты
www.megastock.ru