Минеральные воды
Джермука
 

 
Հայտարարություն !!!

Ամերիկյան խորհուրդներ կազմակերպությունն 2018թ.-ին շարունակելու է իրականացնել պետական կառավարման և հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացում  ընդգրկված մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական կատարելագործմանը և փոխանակմանն ուղղված ծրագիրը՝  Professional Fellows Program/PHP.

PHP-ի նպատակն է մասնակիցներին հնարավորություն տալ

* ավելի խորը ծանոթանալու ԱՄՆ-ի օրենսդրական և կառավարման գործընթացներին,

* կարևորելու քաղաքացիական հասարակության դերը և ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներին

* ստեղծելու գործընկերական կապեր ԱՄՆ-ի և Հայաստանի հաստատությունների միջև

*միասնական ուղիներ փնտրելու և գործնական լուծումներ մշակելու ընդհանուր մտահոգություններն ու խնդիրները հաղթահարելու համար:

Ծրագրին մասնակցելու համար դիմողները պետք է մինչև 2018թ. մարտի 30-ը ներկայացնեն առցանց դիմում` 

http://ais.americancouncils.org/pfp 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ծրագրի պաշտոնական կայք՝   http://professionalfellows.americancouncils.org

2018-03-15 03:51:02
 
У нас организуется Ваш
высококачественный
комфортабельный и
запоминающийся отдых
 
Всего 10 минут - и Вы
непременно решите
приехать в Джермук,
город, который
прекрасен в любое
время года
 
Начиная с 2006 года
в Джермуке проводятся
международные
юношеские турниры
 
Новости
Награды
Kонтакты
www.megastock.ru